Opis realizacji

Klient:
Partec

Typ realizacji:
Rollup