Opis realizacji

Klient:
Winner’s Tennis Club

Typ realizacji:
Plakat