Opis realizacji

Billboart przygotowany dla producenta wodomierzy. Prosta, przejrzysta forma, spójna z pozostałymi materiałami promocyjnymi.

Klient:
Bmeters

Typ realizacji:
Billboard