Opis realizacji

Klient:
Multiplast

Typ realizacji:
wiztówka, papier firmowy