Opis realizacji

Klient:
Bergline

Typ realizacji:
Reklama internetowa